Witam na mojej stronie

Świadczę usługi doradcze sektorowi finansów publicznych oraz firmom na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu zachodniej Polski.

Oferuję profesjonalną i kompleksową obsługę przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów administracji publicznej. Specjalizuję się w doradztwie w zakresie:

 • Audytu Wewnętrznego
 • Zarządzania Ryzykiem ERM
 • Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej
 • Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu
 • Zapobiegania i wykrywania nadużyć
 • Zarządzania dużymi projektami organizacyjnymi i informatycznymi
 • Przygotowania i testowania planów BCP/DRP

O mnie

Urodziłem się w 1972 roku w Gorzowie Wlkp. Tu ukończyłem Szkołę Podstawową oraz zdałem maturę w II Liceum Ogólnokształcącym. Studia magisterskie ukończyłem na Politechnice Wrocławskiej. W czasie studiów odbyłem roczne stypendium na Uniwersytecie w Kopenhadze.

Swoją karierę zawodową rozpocząłem w1997 roku w Scala Polska w Warszawie jako konsultant wdrożeniowy systemu ERP. Następnie od jesieni 1998 roku rozpocząłem pracę w PricewaterhouseCoopers jako Starszy Konsultant w dziale zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wsparciu firmy zostałem pierwszym w Polsce Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA) i jednym z pierwszych Certyfikowanych Audytorów Systemów Informatycznych (CISA). Po awansie na Menadżera, aby uzupełnić swoje wykształcenie ukończyłem prestiżowe studia Master of Business Administration (Executive MBA) at Carlson School of Business, University of Minnesota realizowane wspólnie ze Szkołą Główną Handlową.

Dzięki doświadczeniom zdobytym w sektorze telekomunikacyjnym w latach 2002-2003 kierowałem działem strategii produktowej PTC Era po czym wróciłem do konsultingu na stanowisko Starszego Menadżera w Deloitte. Realizując projekty dla największych przedsiębiorstw w Polsce zdobywałem doświadczenia, które pozwoliły mi na awans na Dyrektora i wyjazd do biura Deloitte w Budapeszcie, gdzie kierowałem kilkudziesięcio-osobowym zespołem doradców. Rozwijając tam usługi zarządzania ryzykiem nadużyć zdobyłem uprawnienia Biegłego ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE).

Po powrocie do Polski w 2008 roku podjąłem się kierowania zespołem doradców w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, dochodzeń i społecznie odpowiedzialnego biznesu w biurze w Warszawie.

Biegle władam językiem angielskim, mówie w zakresie podstawowym po rosyjsku i niemiecku.

Oferta

Na bazie unikalnego doświadczenia, wiedzy i umiejętności oferuję Państwu swoje wsparcie w procesach projektowania, wdrażania i realizacji następujących projektów:

Audyt Wewnętrzny

 • Tworzenie funkcji audytu wewnętrznego
 • Tworzenie Komitetu Audytowego
 • Tworzenie metodyk pracy komórki Audytu Wewnętrznego
 • Szkolenie Audytu Wewnętrznego i Komitetu Audytowego
 • Ocena ryzyka i przygotowanie planów rocznych Audytu Wewnętrznego
 • Co-sourcing i outsourcing realizowania funkcji Audytu Wewnętrznego
 • Wsparcie w realizacji zadań planu rocznego Audytu Wewnętrznego
 • Przegląd jakości i zgodności Audytu Wewnętrznego ze standardami IIA

Zarządzanie Ryzykiem ERM

 • Projektowanie procesu zarządzania ryzykiem w oparciu normy i najlepsze praktyki
 • Opracowanie polityki zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem
 • Tworzenie modelu ryzyk
 • Przeprowadzanie procesu identyfikacji i ocena ryzyk
 • Integrowanie procesu zarządzania ryzykiem z zarządzaniem strategicznym
 • Wsparcie w procesie przygotowania tzw.odpowiedzi na ryzyko
 • Opracowanie i wdrożenie procesu monitorowania poziomu ryzyka oraz pomiaru KRI
 • Wybór i wdrożenie systemu wspierającego proces zarządzania ryzykiem ERM

Kontrola Wewnętrzna i Zarządcza

 • Tworzenie modelu kontroli wewnętrznej i zarządczej
 • Opracowanie polityki kontroli wewnętrznej/zarządczej
 • Weryfikacja zaprojektowania kontroli wewnętrznej/zarządczej
 • Testy skuteczności kontroli wewnętrznej/zarządczej
 • Opracowanie metody okresowej oceny kontroli wewnętrznej na potrzeby Komitetu Audytowego

Społecznie Odpowiedzialny Biznes

 • Opracowywanie strategii CSR
 • Wsparcie w procesie przygotowanie raportów społecznych w oparciu o GRI
 • Wsparcie w procesie wdrażenia strategii CSR

Zapobieganie i wykrywanie nadużyć

 • Tworzenie polityki zapobiegania nadużyciom
 • Audyty prewencyjne i wykrywcze
 • Audyty dochodzeniowe
 • Zaprojektowanie i wdrożenie kodeksu etyki
 • Zaprojektowanie i wdrożenie whistleblowing

Zarządzanie dużymi projektami organizacyjnymi i informatycznymi

 • Prowadzenie tzw. Project Office
 • Kierowanie projektem
 • Przygotowanie i testowanie planów BCP/DRP

W zakresie powyższych obszarów oferuję także wsparcie szkoleniowe i zapewnienie jakości (tzw. quality assurance).

Moje doświadczenie

Posiadam szerokie doświadczenie zawodowe zdobywane w wielu sektorach gospodarki. Poniżej lista wybranych doświadczeń sektorowych:

 • Sektor finansów publicznych (Ministerstwa, Agencje, Gminy)
 • Energetyka (OSD, energetyka zawodowa, dystrybucja)
 • Wydobycie (górnictwo węgla kamiennego, górnictwo gazowe)
 • Hutnictwo (koncern górniczo-hutniczy)
 • Branża petrochemiczna (koncern petrochemiczny, koncern gazowniczy, koncern przesyłowy)
 • Branża finansowa (największe banki, ubezpieczalnie, domy maklerskie, fundusze, dwie giełdy papierów wartościowych)
 • Media (Grupa medialna, Telewizja państwowa)
 • Telekomunikacja (operatorzy komórkowi, operatorzy stacjonarni, ISP)
 • Branża spożywcza (browar, największy producent napojów, największy koncern spożywczy na świecie)
 • Branża detaliczna (jedna z największych sieci detalicznych na Świecie)
 • Branża chemiczna (zakłady azotowe, cementownie)
 • Branża drzewna (jeden z największych koncernów przerobu drewna)

Kontakt

Risk & Audit
Bartosz Jura (CIA, CISA, CFE, MSc, MBA)

Tel. 605 739 017

ul.Lipowa 10, 66-446 Glinik

NIP: 599-184-50-71
REGON: 015106758

Zostaw wiadomość

Twój email:

Twoja wiadomość: